<<< Orri Nagusira

zuzenean sartzeko: puntubi.com/zuberoa

edo, ... /herriaren izena euskarazko grafiaz

Herriak izendatzeko irizpideak

araba

biarno

bizkaia

bureba

erribagortza

errioxa

foix

gipuzkoa

lapurdi

nafarroa beherea

nafarroa garaia

pallars

sobrarbe

zuberoa

akatsaren bat ikusten baduzu, bidali informazioa   /    si detectas errores, envia informacón

ZUBEROA

 

 

>Ainharbe Aïnharp Ainharbe Aïnharp

>Aloze Alos   Aloze-Ziboze-Onizegaine Alos-Sibas-Abense

>Altzabeheti Alçabéhéty Altzai-Altzabeheti-Zunharreta Alçay-Alçabéhéty-Sunharrete

>Altzai Alçay Altzai-Altzabeheti-Zunharreta Alçay-Alçabéhéty-Sunharrete

>Altzürükü Aussurucq Altzürükü Aussurucq  

>Arhane Arhan Lakarri-Arhane-Sarrikotagaine Lacarry-Arhan-Charritte-de-Haut

>Arrokiaga Roquiague Arrokiaga Roquiague

>Arüe   Aroue   Arüe-Ithorrotze-Olhaibi Aroue-Ithorots-Olhaïby

>Astüe Restoue Liginaga-Astüe Laguinge-Restoue

>Atharratze Tardets   Atharratze-Sorholüze Tardets-Sorholus

>Atherei Athérey Ligi-Atherei Licq-Athérey

>Barkoxe Barcus Barkoxe Barcus

>Berroeta Berraute Domintxaine-Berroeta Domezain-Berraute

>Berrogaine Berrogain Berrogaine-Larüntze Berrogain-Laruns

>Bildoze Viodos   Bildoze-Onizepea (-a) (*) Viodos-Abense-de-Bas

>Domintxaine Domezain Domintxaine-Berroeta Domezain-Berraute

>Doneztebe Saint-Etienne Zalgize-Doneztebe Sauguis-Saint-Etienne

>Erribareita Rivareyte Ozaraine-Erribareita Osserain-Rivareyte

>Eskiula Esquiule Eskiula Esquiule

>Etxarri Etcharry Etxarri Etcharry

>Etxebarre Etchebar   Etxebarre Etchebar

>Ezpeize Espès Ezpeize-Ündüreine Espès-Undurein

>Gamere Camou Gamere-Zihiga Camou-Cihigue

>Garindaine Garindein Garindaine Garindein

>Gotaine Gotein Gotaine-Irabarne Gotein-Libarrenx

>Hauze Haux Hauze Haux

>Ibarresküin 

>Ibarrezker

>Idauze   Idaux Idauze-Mendi Idaux-Mendy

>Irabarne   Libarrenx Gotaine-Irabarne Gotein-Libarrenx

>Iruri  Trois-Villes Iruri Trois-Villes

>Ithorrotze Ithorots   Arüe-Ithorrotze-Olhaibi Aroue-Ithorots-Olhaïby

>Jeztaze Gestas Jeztaze Gestas

>Lakarri   Lacarry Lakarri-Arhane-Sarrikotagaine Lacarry-Arhan-Charritte-de-Haut

>Larrabile  Larrebieu Ürrüstoi-Larrabile Arrast-Larrebieu

>Larraine Larrau   Larraine Larrau

>Larrori   Larrory   Mitikile-Larrori-Mendibile Moncayolle-Larrory-Mendibieu

>Larüntze   Laruns Berrogaine-Larüntze Berrogain-Laruns

>Lexantzü Lichans   Lexantzü-Zünharre Lichans-Sunhar

>Lextarre  Licharre Maule-Lextarre Mauléon-Licharre

>Ligi   Licq Ligi-Atherei Licq-Athérey

>Liginaga   Laguinge Liginaga-Astüe Laguinge-Restoue

>Lohitzüne   Lohitzun Lohitzüne-Oihergi Lohitzun-Oyhercq

>Maule   Mauléon Maule-Lextarre Mauléon-Licharre

>Mendi   Mendy Idauze-Mendi Idaux-Mendy

>Mendibile   Mendibieu Mitikile-Larrori-Mendibile Moncayolle-Larrory-Mendibieu

>Mendikota   Menditte   Mendikota Menditte

>Mitikile   Moncayolle Mitikile-Larrori-Mendibile Moncayolle-Larrory-Mendibieu

>Montori Berorize   Montory Montori / Berorize Montory

>Muskildi   Musculdy Muskildi Musculdy

>Oihergi   Oyhercq Lohitzüne-Oihergi Lohitzun-Oyhercq

>Olhaibi   Olhaïby Arüe-Ithorrotze-Olhaibi Aroue-Ithorots-Olhaïby

>Onizegaine   Abense Aloze-Ziboze-Onizegaine Alos-Sibas-Abense

>Onizepea (-a) (*) Abense-de-Bas Bildoze-Onizepea (-a) (*) Viodos-Abense-de-Bas

>Ospitalepea (-a) (*) Hôpital-Saint-Blaise (L’) Ospitalepea (-a) (*) Hôpital-Saint-Blaise (L’)

>Ozaraine Osserain Ozaraine-Erribareita Osserain-Rivareyte

>Ozaze   Ossas Ozaze-Zühara Ossas-Suhare

>Pagola   Pagolle Pagola Pagolle

>Sarrikotagaine   Charritte-de-Haut   Lakarri-Arhane-Sarrikotagaine Lacarry-Arhan-Charritte-de-Haut

>Sarrikotapea (-a) (*) Charritte-de-Bas Sarrikotapea (-a) (*) Charritte-de-Bas

>Sohüta  Chéraute   Sohüta Chéraute

>Sorholüze   Sorholus   Atharratze-Sorholüze Tardets-Sorholus

>Ündüreiñe

>Üreine   Undurein Ezpeize-Ündüreine Espès-Undurein

>Urdatx  Santa Grazi   Sainte-Engrâce Urdatx / Santa Grazi Sainte-Engrâce

>Urdiñarbe   Ordiarp Urdiñarbe Ordiarp

>Ürrüstoi   Arrast Ürrüstoi-Larrabile Arrast-Larrebieu

>Zalgize   Sauguis Zalgize-Doneztebe Sauguis-Saint-Etienne

>Ziboze   Sibas Aloze-Ziboze-Onizegaine Alos-Sibas-Abense

>Zihiga   Cihigue Gamere-Zihiga Camou-Cihigue

>Zühara   Suhare   Ozaze-Zühara Ossas-Suhare

>Zunharre  Sunhar Lexantzü-Zunharre Lichans-Sunhar

>Zunharreta  Sunharrete   Altzai-Altzabeheti-Zunharreta Alçay-Alçabéhéty-Sunharrete