<<< Orri Nagusira

zuzenean sartzeko: puntubi.com/nafarroabeherea

edo, ... /herriaren izena euskarazko grafiaz

Herriak izendatzeko irizpideak

araba

biarno

bizkaia

bureba

erribagortza

errioxa

foix

gipuzkoa

lapurdi

nafarroa beherea

nafarroa garaia

pallars

sobrarbe

zuberoa

akatsaren bat ikusten baduzu, bidali informazioa   /    si detectas errores, envia informacón

NAFARROA BEHEREA

 

 

>Euskal izena >Izen ofiziala / Herritar izena

>Ahatsa >Ahaxe / ahatsar

>Aiherra >Ayherre / aihertar

>Ainhize >Ainhice / ainhiztar

>Aintzila >Aincille / aintzildar

>Aiziritze >Aïcirits / aiziriztar

>Aldude >Les Aldudes / aldudar

>Altzieta >Alciette / altzietar

>Altzümarta >Sumberraute / altzümartar

>Amendüze >Amendeuix / amendüztar

>Amikuze 1 >Mixe / amikuztar

>Amorotze >Amorots / amoroztar

>Anhauze >Anhaux / anhauztar

>Arberatze >Arbérats / arberaztar

>Arberoa >Arbéroue / arberoar

>Arboti >Arbouet / arbotiar

>Arhantsusi >Arhansus / arhantsusiar, arhantsusitar

>Armendaritze >Armendarits / armendariztar

>Arnegi >Arnéguy / arnegitar

>Arrosa >Saint-Martin-d’Arrosa / arrosatar

>Arroze >Arros / arroztar

>Arrueta >Arraute / arruetar

>Azkarate >Ascarat / azkaratear

>Azme >Asme / azmetar

>Baigorri >Saint-Etienne-de-Baïgorry / baigorriar

>Banka >Banca / bankar

>Bastida 1 >Labastide-Clairence / bastidar

>Bazkazane >Bascassan / bazkazandar

>Behaskane >Béhasque / behaskandar

>Behauze >Béguios / behauztar

>Behorlegi >Béhorléguy / behorlegitar

>Bidarrai / Bidarray / bidarraitar

>Bidaxune >Bidache / bidaxundar

>Bithiriña / Beyrie-sur-Joyeuse / bithirindar

>Bizkai >Biscay / bizkaitar

>Bunuze >Bunus / bunuztar

>Burgue >Bergouey / burguetar

>Buztintze >Bustince / buztintzear

>Donaixti >Saint-Just / donaixtiar

>Donamartiri >Saint-Martin-d’Arbéroue / donamartiritar

>Donapaleu >Saint-Palais / donapaleutar

>Donazaharre >Saint-Jean-le-Vieux / donazahartar

>Donibane Garazi >Saint-Jean-Pied-de-Port / donibandar, donibanegaraztar 2

>Donoztiri >Saint-Esteben / donoztiritar

>Duzunaritze >Bussunarits / duzunariztar

>Eiheralarre >Saint-Michel / eiheralartar

>Erango >Arancou / erangoar

>Erreiti >Viellenave / erreitiar

>Ezterenzubi >Estérençuby / ezterenzubitar

>Gabadi >Gabat / gabadiar

>Gamarte >Gamarthe / gamartear

>Gamue >Camou / gamuar

>Garazi >Cize / garaztar

>Garrüze >Garris / garrüztar

>Heleta >Hélette / heletar

>Hiriberri >Iriberry / hiriberritar

>Hozta >Hosta / hoztar

>Ibarre >Ibarre / ibartar

>Ibarrola >Ibarolle / ibarrolar

>Iholdi >Iholdy / iholdiar

>Ilharre / Ilharre / ilhartar

>Irisarri >Irissarry / irisartar

>Irulegi >Irouléguy >irulegitar

>Izpura >Ispoure / izpurar

>Izturitze >Isturits / izturiztar

>Izura >Ostabat / izuratar

>Jatsu Garazi >Jaxu / jatsuar

>Jutsi >Juxue / jutsiar

>Akamarre >Came / akamartar

>Labetze >Labets / labeztar

>Lakarra >Lacarre / lakartar

>Landibarre >Lantabat / landibartar

>Laphizketa >Lapiste / laphizketar

>Larribarre >Larribar / larribartar

>Larzabale >Larceveau / larzabaldar

>Lasa >Lasse / lasar

>Lekunberri >Lecumberry / lekunberritar

>Lüküze >Luxe / lüküztar

>Martxueta >Masparraute / martxuetar

>Mehaine >Méharin / mehaindar

>Mendibe >Mendive / mendibetar

>Monjolose >Mongelos / monjolostar

>Oragarre >Orègue / oragatar

>Ortzaize >Ossès / ortzaiztar

>Ostankoa >Orsanco / ostankoar

>Oztibarre >Ostabarret / oztibartar

>Samatze >Sames / samaztar

>Sarasketa >Sarrasquette / sarasketar

>Sarrikota 2-2 >Charritte / sarrikotar

>Sorhapürü >Sorhapuru / sorhapürtar

>Suhuskune >Suhescun / suhuskundar

>Uharte Garazi >Uhart-Cize / uhartear, uhartegaraztar 3

>Uhartehiri >Uhart-Mixe / uhartear / uhartehiriar

>Unaso >Oneix / unastar

>Urepele >Urepel / urepeldar

>Zaro >Çaro / zaroar

>Zibitze >Cibits >zibiztar

>Zilhekoa Sillègue zilhekoar

>Zohazti >Suhast / zohaztiar

>Zohota >Sussaute / zohotar

>Zokotze >Succos / zokoztar

 

 

1 Izen hau Euskal Herrian dagoen beste Bastida-tik bereizi behar denean, honela erabiliko da:

– Izenburu gisa: Bastida Arberoa.

– Testuetan, deklinaturik eman behar denean: Bastida Arberoako eliza berritu dute.

2 Donibanegaraztar, Donibane Garazikoak beste donibandarrengandik eta, uhartegaraztar Uharte Garazikoak beste uhartearrengandik, bereizteko

erabil daitezke. Donibanegaraztar, uhartegaraztar eta errepikatzen diren antzerako herritar izenak, Euskal Herri osoko zerrendak orokorki

aztertuz, premien arabera, erabat arautuko dira.

1 Zer nahi gisaz, Amiküze erabil daiteke eskualde mailan, 57. arauan Zuberoa / Xiberua izenaz esaten dena

segituz.

2 Izen hau Euskal Herrian dauden beste herri batzuetatik bereizi behar denean, honela erabiliko da: Sarrikota

Amikuze.