Europa aldeko banaketa geopolitikoa mendez mende

1900. urtea

Zer dela-eta iritsi gara honetara?

Zamakolada (1804 - 1807)

Foru-erregimena

Nafarroako Gorteak azken aldiz bildu (1828)

Lehen Gerra Karlista (1833 - 1839)

Agustin Xaho (1810 - 1858)

Industrializazioa

Bigarren Gerra Karlistak (1872 - 1876)

Asociación Euskara de Navarra (1878)

      Iturria: www.euratlas.com