<<< Orri Nagusira

       

puntubi.com

Erromatarren garaiko berriemaileak

Iturri greko eta latindarrak (-126 - 476)

Euskal Herriari buruz testigantza eta datu garrantzitsu eman dutenen artean daude ondoko egileak:

Kristo aurretik:

Varrón (K.a. 126 - 27); Hircio (K.a. 43 arte); Julio Cesar (K.a. 101 - 44); Salustio (K.a. 83 - 35); Estrabon (K.a. 65 - 20); Tito Livio (K.a. 59 - 27).

Kristo ondoren I. mendea:

Plinio bigarrena (23 - 79); Silio Italiko (23 - 101); Mela (37 - 41); Josefo (38 - 100); Lukano (39 - 65); Flacco M. Verrio (I mende hasiera); Sexto Julio Frontino (41 -103); Dion Cassio (180); Juvenal (42 - 125).

II. mendea: Lucio Anneo Floro, Appiano, Plotomeo, Granio Liciniano, Hipolito.

III. mendea: Ateneo Naukratis-koa.

IV. mendea: Aviano, Orosio, Sexto Rufo, Hidacio, Ausonio, Paulino Nola-koa, Lampridio, Eutropio, Panegirika Latinarra, Prudentzio, Amiano Marcelino.

V. mendea: Honorio, Exuperantzio, Sidonio Apolinaris, Dionisius Exigus, Dionisiaca Colectio.

Iturria: Auñamendi entziklopedia